Därför kan inte alla testas för corona – trots symptom

Tilltron till läkarvetenskapens förmåga att trolla med knäna är uppenbarligen stor.
Läs det här innan du dömer ut myndigheterna som klantiga sopprötter, skriver immunologen Henrik Brändén.

Läs mer

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.